Nasza misja, wizja

By zawsze mieć miedź

Efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów w celu osiągniecia pozycji lidera zrównoważonego rozwoju

Przeczytaj Raport

PRODUKCJA w roku 2017

Wyniki produkcyjne w Grupie Kapitałowej

W 2017 r. wyprodukowaliśmy 656,4 tys. ton miedzi płatnej – o 3 proc. mniej niż w roku 2016. Spadek produkcji wynika z niższej produkcji katod w KGHM Polska Miedź S.A., spowodowanej awarią w II półroczu w HM Głogów oraz niższej produkcji w KGHM INTERNATIONAL LTD. - głównie z uwagi na mniejszy przerób rudy w kopalni Robinson i Sudbury, który również zadecydował o niższej produkcji metali szlachetnych w porównaniu do roku poprzedniego.

Jesteśmy jednym ze światowych liderów branży metalurgicznej. Zdolność produkcyjna naszych dolnośląskich hut sięga 570 tys. ton miedzi elektrolitycznej i 1 300 ton srebra rocznie.

Czytaj więcej
Cu
Miedź płatna
656,4
tysięcy ton
TPM
Metale szlachetne
219,4
tysięcy troz
Ag
SREBRO
1 234,1
ton
Mo
molibden
20,3
milionów funtów

Model biznesowy
KGHM

Model biznesowy KGHM podzielony jest na 7 obszarów poprzez które Grupa zapewnia pełny łańcuch tworzenia wartości od eksploracji po sprzedaż gotowych produktów:
Poszukiwanie
i rozpoznanie
Eksploatacja
Rekultywacja
Wzbogacanie
rudy
Hutnictwo
i rafinacja
Przetwórstwo
Sprzedaż

Model biznesowy KGHM

Zagospodarowanie złóż

Zagospodarowanie złóż

Poszukiwanie i rozpoznanie

Zagospodarowanie złóż

Eksploatacja

Zagospodarowanie złóż

Rekultywacja

Poszukiwanie i rozpoznanie
Eksploatacja
Rekultywacja

Model biznesowy KGHM

Przetwórstwo

Przetwórstwo

Wzbogacanie rudy

Przetwórstwo

Hutnictwo i rafinacja

Przetwórstwo

Przetwórstwo

Wzbogacanie rudy
Hutnictwo i rafinacja
Przetwórstwo

Model biznesowy KGHM

Sprzedaż

Spółki Grupy KGHM biorące udział w tworzeniu wartości:
KGHM Zanam S.A.
PeBeKa S.A.
PeBeKa S.A.
Energetyka
Sp. z o.o.
Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU
NITROERG S.A.
POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
Mercus Logistyka Sp. z o.o.
KGHM
International Ltd.

Model biznesowy
KGHM

Model biznesowy KGHM podzielony jest na 7 obszarów poprzez które Grupa zapewnia pełny łańcuch tworzenia wartości od eksploracji po sprzedaż gotowych produktów:

Interaktywne Dane

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej KGHM

Zysk brutto ze sprzedaży (w mln PLN)

Zysk brutto ze sprzedaży

Wartość sprzedanych towarów i materiałów (w mln PLN)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Skorygowana EBIDTA (w mln PLN)

Skorygowana EBIDTA

Podatek dochodowy (w mln PLN)

Podatek dochodowy
5 154
MLN PLN
571
MLN PLN
5 753
MLN PLN
(774)
MLN PLN
Wprowadzenie

Akcjonariat Grupy

Szczególną rolę wśród interesariuszy KGHM Polska Miedź S.A. odgrywają akcjonariusze. Prowadzenie otwartej i aktywnej polityki dialogu z tą grupą jest dla nas kluczowym elementem efektywnego funkcjonowania.

Zrównoważony rozwój

Cele zrównoważonego rozwoju

Punktem wyjścia dla prac nad „Koncepcją i modelem zarządzania zrównoważonym rozwojem w KGHM Polska Miedź S.A.” była „Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju – 2030”, przyjęta przez ONZ w roku 2015, identyfikująca 17 celów zrównoważonego rozwoju. Spośród 17 celów zrównoważonego rozwoju wyłoniono następnie 6 celów związanych bezpośrednio z sektorem wydobywczym.

Należy przy tym zauważyć, że KGHM Polska Miedź S.A. realizuje jednak znacznie więcej celów niż 6 odpowiadających branży.

CZYTAJ WIĘCEJ

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz