Wskaźniki GRI:
Organizacje krajowe:
Związek Pracodawców Polska Miedź

Zajmuje się monitoringiem i opiniowaniem projektów aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroni prawa i reprezentuje interesy branżowych pracodawców.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Jako reprezentant spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek.

Zachodnia Izba Gospodarcza

Organizacja samorządu gospodarczego, skupiająca podmioty gospodarcze działające na terenie Dolnego Śląska. W chwili obecnej w Izbie zrzeszonych jest ponad 300 przedsiębiorstw z różnych branż.

Polska Izba Ekologii w Katowicach

Organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, w szczególności wobec organów państwowych i samorządów terytorialnych, w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju.

Krajowa Izba Sportu

Organizacja samorządu gospodarczego, reprezentująca przedsiębiorców związanych ze sportem.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych

Samodzielna organizacja o charakterze naukowo-technicznym i menedżerskim, zrzeszającą inżynierów i techników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych, których działalność jest związana z przemysłem metali nieżelaznych.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Legnicy

Zajmuje się m.in. wsparciem specjalistycznym służb finansowo-księgowych.

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii 

Zrzesza podmioty prowadzące na terenie Polski działalność związaną z wytwarzaniem, obrotem i odbiorem energii elektrycznej oraz cieplnej. Izba opiniuje wszystkie planowane nowelizacje Prawa Energetycznego oraz rozporządzeń wykonawczych do tego prawa.

Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza 

Jednostka wspomagająca promocję stosunków gospodarczych, handlowych i kulturalnych pomiędzy Polską i Kanadą.

Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Podmiot stymulujący rozwój przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz pomagający w osiągnięciu komercyjnego sukcesu na polu innowacyjnych projektów w obszarze zaawansowanych technologii.

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyclingu

Autonomiczna i dobrowolna organizacja, która wspiera rozwój przemysłu metali nieżelaznych i recyklingu w Polsce.

Organizacje zagraniczne:

International Copper Association (ICA)

Odpowiedzialna za wytyczanie kierunków działań, strategię oraz finansowanie przedsięwzięć międzynarodowych i działań promocyjnych dotyczących miedzi i jej zastosowań.

Euromines

Reprezentuje i promuje interesy oraz poglądy europejskiego przemysłu wydobywczego − rud metali oraz kopalin użytecznych − w instytucjach Unii Europejskiej.

European Copper Institute

Organizacja promująca zastosowanie miedzi.

International Copper Study Group

Grupa przygotowująca statystyki dotyczące produkcji, konsumpcji i obrotu miedzią.

Eurometaux

Eurometaux tworzy pomost pomiędzy europejskim przemysłem metali nieżelaznych oraz władzami Unii Europejskiej oraz innymi międzynarodowymi oraz międzyrządowymi organizacjami. Koncentruje się głównie na śledzeniu regulacji prawnych, które mogą mieć wpływ na sytuację przemysłu metali nieżelaznych.

European Precious Metals Federation

Reprezentuje interesy członków przed instytucjami europejskimi w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwórstwa, zarządzania odpadami, handlem, administracją celną, podatkami i konkurencją.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz