Wskaźniki GRI:
Jesteśmy największą w Polsce oraz jedną z czołowych w świecie firm zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem metali nieżelaznych. Mamy blisko 60-letnie doświadczenie w branży wydobywczej i przetwórczej. W Polsce eksploatujemy jedno z największych na świecie złóż miedzi, gwarantujące ciągłość produkcji przez kolejne kilkadziesiąt lat. Za granicą nasze aktywa zlokalizowane są w Europie, Ameryce Północnej oraz Ameryce Południowej. Oprócz miedzi produkujemy również m.in. srebro, złoto, molibden, ołów i sól kamienną.

Od dziesięcioleci cieszymy się opinią zaufanego partnera biznesowego. Jesteśmy doceniani za innowacyjność w codziennych działaniach oraz konsekwentnie prowadzoną politykę zrównoważonego rozwoju.

Wskaźniki GRI:

Grupa Kapitałowa KGHM:

liczy ponad
70
PODMIOTÓW
zatrudnia ponad
33 tys.
PRACOWNIKÓW

Spójność tak złożonej organizacji jest budowana na wspólnych wartościach – bezpieczeństwie, współdziałaniu, zorientowaniu na wyniki, odpowiedzialności i odwadze. Od blisko 60 lat są one biznesową busolą firmy, wyznaczającą kierunek rozwoju i sposób operowania na międzynarodowym rynku.

Wskaźniki GRI:

W zakres działalności Grupy Kapitałowej KGHM wchodzą:

 • kopalnictwo rud miedzi i metali nieżelaznych,
 • produkcja górnicza metali, m.in. miedzi, niklu, złota, platyny, palladu,
 • produkcja wyrobów z miedzi i metali szlachetnych,
 • usługi budownictwa podziemnego,
 • produkcja maszyn i urządzeń górniczych,
 • usługi transportowe,
 • usługi z zakresu badań, analiz i projektowania,
 • produkcja kruszyw drogowych,
 • odzyskiwanie metali towarzyszących rudom miedzi,
 • recykling

Działalność Grupy Kapitałowej KGHM w zakresie eksploracji i eksploatacji złóż rud miedzi, niklu oraz metali szlachetnych opiera się na posiadanych przez KGHM Polska Miedź S.A. koncesjach na eksploatację złóż w Polsce oraz posiadanych przez spółki Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. tytułach prawnych do poszukiwania i wydobycia surowców na terenie USA, Kanady oraz Chile.

KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem wielooddziałowym, w którego skład wchodzi Centrala oraz 10 Oddziałów: 3 zakłady górnicze (ZG Lubin, ZG Polkowice-Sieroszowice, ZG Rudna), 3 huty miedzi (HM Głogów, HM Legnica, HM Cedynia), Zakłady Wzbogacania Rud, Zakład Hydrotechniczny, Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego i Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji. Akcje KGHM Polska Miedź S.A. notowane są od 1997 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podstawowy przedmiot działalności Spółki stanowi:

- kopalnictwo rud miedzi i metali nieżelaznych,

- produkcja miedzi, metali szlachetnych i nieżelaznych.

Struktura Organizacyjna Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Nasze surowce

Wydobywane przez nas metale stanowią podstawę rozwoju światowej gospodarki, a mnogość ich zastosowań pozwala na lepsze codzienne życie miliardów ludzi na całym świecie.

MIEDŹ

W 2017 roku Grupa KGHM wyprodukowała 656,4 tys. ton miedzi płatnej.

656,4
TYS. TON

Miedź jest współcześnie niezbędna do życia. Jest pomocna w dostawie energii elektrycznej i czystej wody do domów i mieszkań oraz w istotny sposób przyczynia się do trwałego i zrównoważonego rozwoju. Od wieków metal ten jest obecny w historii postępu ludzkości. W Grupie KGHM jesteśmy przekonani, że unikalne właściwości miedzi czynią ją nieocenionym elementem przyszłości, a jej znaczenie dla globalnego rozwoju będzie rosnąć. Wydajność energetyczna, odnawialne źródła energii, inteligentne sieci energetyczne i elektryfikacja transportu to tylko niektóre obszary, w których rola miedzi będzie się zwiększać, pozwalając jednocześnie na zbilansowany rozwój światowej gospodarki.

Miedź płatna
tys. t
Grupa Kapitałowa
656,4
· KGHM Polska Miedź S.A.
522,0
· KGHM INTERNATIONAL LTD.
81,0
· Sierra Gorda S.C.M.*
53,4

*55 proc. udziału Grupy Kapitałowej

Wykorzystanie miedzi:

 • elektronika i energetyka,
 • ochrona zdrowia,
 • architektura,
 • design i sztuka,
 • rolnictwo i hodowla,
 • transport,
 • telekomunikacja,
 • marynistyka.

SREBRO

W 2017 roku Grupa KGHM wyprodukowała 1 234,1 tony srebrna płatnego.

1 234,1
TON

Srebro znajduje z roku na rok coraz większe zastosowanie w nowoczesnych technologiach. Jako jeden z najlepszych przewodników prądu i ciepła, jest idealnym metalem dla różnorodnych zastosowań elektrycznych, np. przełączników, kondensatorów ceramicznych, specjalistycznych klejów przewodzących i folii w ogrzewanych szybach samochodowych. Srebro stosuje się również jako materiał powłokowy do optycznych nośników danych, w tym DVD, a także przy produkcji paneli słonecznych i luster. Srebro szeroko wykorzystywane jest też w przemyśle jubilerskim oraz fotograficznym, a także przez producentów monet i medali. Ze względu na naturalne antybakteryjne właściwości coraz częściej srebro stosuje się w medycynie.

Srebro
t
Grupa Kapitałowa
1 234,1
· KGHM Polska Miedź S.A.
1 218,1
· KGHM INTERNATIONAL LTD.
1,6
· Sierra Gorda S.C.M.*
14,4

*55 proc. udziału Grupy Kapitałowej

ZŁOTO

W stosunku do 2016 r. produkcja złota metalicznego uległa zwiększeniu o 3,5 tys. troz, tj. 3 proc. i osiągnęła po raz pierwszy w historii KGHM Polska Miedź S.A. wolumen 117,3 tys. troz.

117,3
TYS. TROZ

Złoto wykorzystywane jest w produkcji wyposażenia przemysłowego, w elektronice, jubilerstwie oraz traktowane jest jako lokata kapitału. Stanowi również zabezpieczenie realnej wartości papierowego pieniądza (taką funkcję pełni dziś ok. 75 proc. wydobytych zasobów). Co roku ok. 9 proc. światowego popytu na ten kruszec ma związek z jego zastosowaniami w nowych technologiach – w większości w przemyśle elektronicznym. Znakomita przewodność złota i jego odporność na korozje sprawiają, że jest ono naturalnym wyborem dla producentów komponentów wysokiej klasy. Ponadto doskonała biokompatybilność tego metalu sprawia, że może on być używany w stomatologii. Złoto znajduje również zastosowanie w przemyśle kosmicznym oraz w ogniwach paliwowych. Jego właściwości katalityczne zaczynają być zauważane również przez sektor motoryzacyjny jako alternatywa dla tradycyjnych metali stosowanych w katalizatorach.

MOLIBDEN

W 2017 roku wyprodukowaliśmy 20 mln funtów molibdenu.

20
MLN FUNTÓW

Z roku na rok zdobywamy coraz silniejszą pozycję na światowym rynku molibdenu – bardzo twardego metalu o srebrzystobiałej barwie. Molibden coraz częściej wykorzystywany jest zarówno przez rozwijające się, jak i rozwinięte gospodarki świata. Większość wyprodukowanego molibdenu (65 proc.) trafia do przemysłu stalowego – jego użycie w stopach znakomicie zwiększa odporność na wysoką temperaturę i korozję. Wykorzystany w stopie stali powoduje jego wzmocnienie, trwałość w wysokich temperaturach (do 1900°C) i ma działanie antykorozyjne. Stopy te stosowane są w lotnictwie, petrochemii, transporcie oraz przy budowie rurociągów. Molibden wykorzystuje się również w branży chemicznej jako dodatek do smarów, materiał ognioodporny lub pigment do farb. Metal ten używany jest też w suplementach diety, tzw. multiwitaminach – ludzkie ciało zawiera ok. 0,07 miligrama molibdenu na kilogram masy.

Molibden
mln funtów
Grupa Kapitałowa
20
· KGHM Polska Miedź S.A.
-
· KGHM INTERNATIONAL LTD.
0,7
· Sierra Gorda S.C.M.*
19,7

*55 proc. udziału Grupy Kapitałowej

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz