Zmiana warunków makroekonomicznych

2017

 

Wzrost średniorocznych notowań miedzi, molibdenu i niklu odpowiednio o 27 proc., 26 proc. i 8 proc. przy obniżeniu notowań srebra o 0,5 proc.

2017

 

Zmiany średniorocznych kursów walutowych: USD/PLN o -4 proc., USD/CAD o -2 proc. i USD/CLP o -4 proc.

Realizacja projektów

15 grudnia 2017

 

Powzięcie informacji o nieprzyznaniu Certyfikatu Oceny Środowiskowej (EA Certificate) dla projektu miedziowo-złotowego Ajax zlokalizowanego w pobliżu Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej

Wypłata dywidendy

21 czerwca 2017

 

Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o wypłacie dywidendy za 2016 r. w wysokości 200 mln PLN

Pozostałe

11 maja 2017

 

Zatwierdzenie Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040 przez Radę Nadzorczą

październik 2017

 

Awaria kotła odzysknicowego w HM Głogów I – awaria nastąpiła 3 października 2017 r., ciąg produkcyjny uruchomiono 30 października 2017 r.

13 października 2017

 

Informacja o skutkach awarii kotła odzysknicowego w HM Głogów I

KGHM Polska Miedź S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych
 

2017

Wzrost ceny akcji KGHM Polska Miedź S.A. o 20 proc.
z poziomu 92,48 PLN do 111,20 PLN

Utrata wartości aktywów
 

14 luty 2017

Raport bieżący informujący o zakończeniu zasadniczych prac związanych z testami na utratę wartości aktywów.

 

19 stycznia 2018

Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów górniczych

Znaczące umowy
 

27 lipca 2017

KGHM Polska Miedź S.A. zawarła Umowę Ramową kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego oraz podpisała dwustronne Kontrakty Indywidualne z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz