Wskaźniki GRI:

Zintegrowany proces – od eksploracji po sprzedaż

W Grupie Kapitałowej KGHM procesy produkcyjne i około produkcyjne przebiegają według dwóch zaprezentowanych poniżej schematów:

Zintegrowana działalność geologiczno-górnicza i hutnicza w KGHM Polska Miedź S.A.
Wskaźniki GRI:

Głównym przedmiotem działalności spółek Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. jest produkcja górnicza metali, m.in. miedzi, molibdenu, niklu, złota, platyny, palladu, prowadzona zarówno w kopalniach odkrywkowych, jak i podziemnych oraz realizacja poszukiwawczych i eksploracyjnych projektów górniczych. 

Produkcja KGHM Polska Miedź S.A. jest w pełni zintegrowanym procesem, w którym produkt końcowy jednej fazy technologicznej stanowi wsad (półprodukt) wykorzystywany w następnej fazie produkcji. Górnictwo KGHM Polska Miedź S.A. obejmuje trzy Oddziały wydobywcze: ZG Lubin, ZG Rudna, ZG Polkowice-Sieroszowice. W kolejnej fazie Oddział Zakłady Wzbogacania Rud przygotowuje koncentrat dla hut, a Oddział Zakład Hydrotechniczny jest odpowiedzialny za składowanie i zagospodarowywanie odpadów, powstałych w procesie wzbogacania rud miedzi. W ramach struktury organizacyjnej Jednostki Dominującej działają trzy Oddziały hutnicze: HM Legnica i HM Głogów (I i II) oraz HM Cedynia (walcownia).

Uproszczony schemat podstawowej działalności w Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.

Model biznesowy

Działalność KGHM podzielona jest na 7 segmentów, poprzez które spółka zapewnia pełny łańcuch tworzenia wartości od eksploracji po sprzedaż gotowych produktów.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz