Wskaźniki GRI:
Nasza misja wspiera wizję efektywnego wykorzystywania posiadanych zasobów w celu osiągnięcia pozycji lidera zrównoważonego rozwoju. Chcemy działać z korzyścią nie tylko dziś i dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń. 

NASZA MISJA, WIZJA

By zawsze mieć miedź

Efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów w celu osiągnięcia pozycji lidera zrównoważonego rozwoju.


Wskaźniki GRI:

Nasze wartości

Odwaga

 • W przemyślany sposób podejmujemy nowe wyzwania.
 • Jesteśmy odważni. Stawiamy czoła nowym wyzwaniom.
 • Jesteśmy otwarci i uczciwi we wzajemnych kontaktach i nie boimy się głośno wypowiadać swojego zdania.
 • Podejmujemy decyzje i szukamy nowych, innowacyjnych rozwiązań.
 • Jesteśmy odpowiedzialni wobec środowiska, w którym prowadzimy swoje działania.

Odpowiedzialność

 • Jesteśmy współodpowiedzialni za działania podejmowane wobec naszych nteresariuszy.
 • Dajemy dobry przykład innym, działając w sposób transparentny i odpowiedzialny społecznie.
 • Bierzemy odpowiedzialność za nasze decyzje, zobowiązania i ciągły rozwój.
 • Budujemy długotrwałe relacje z naszymi partnerami biznesowymi i społecznymi.
 • Jesteśmy odpowiedzialni za środowisko naturalne, w którym prowadzimy swoje operacje.

Bezpieczeństwo

 • Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo.
 • Życie i zdrowie naszych pracowników jest dla nas najwyższym priorytetem.
 • Szanujemy środowisko naturalne i społeczności lokalne, wśród których działamy.
 • Stawiamy na ciągłość i stabilność funkcjonowania KGHM.

Zorientowanie na wyniki

 • Osiągamy wyniki z myślą o długofalowym sukcesie KGHM.
 • Stawiamy sobie ambitne cele i nieustannie rozwijamy się.
 • Wychodzimy z inicjatywą i podejmujemy dodatkowy wysiłek na rzecz KGHM.
 • Dobrze wykonujemy swoją pracę, wykorzystując do tego właściwe narzędzia i korzystając z najlepszych rozwiązań opartych na posiadanej wiedzy.

Współdziałanie

 • Jest dla nas podstawą osiągania sukcesów.
 • Pracujemy zespołowo, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.
 • W dyskusji szanujemy poglądy innych i jesteśmy otwarci na nowe spojrzenie.
 • Korzystamy z talentów pracowników i szanujemy wielokulturowość.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz