Stosujemy najskuteczniejsze, wypracowane przez lata narzędzia organizacji ładu korporacyjnego. Ich fundamentem jest polskie prawo, Statut KGHM Polska Miedź S.A. oraz zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”*. W 2017 roku, podobnie jak w latach poprzednich, odeszliśmy od rekomendacji „Dobrych Praktyk (…)” określających umożliwienie akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu „przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”. W naszej ocenie wprowadzenie takiej możliwości w przypadku Grupy KGHM Polska Miedź S.A. mogłoby zaburzyć sprawny przebieg Walnego Zgromadzenia, a w konsekwencji doprowadzić do podważenia podjętych uchwał. Od 2016 roku jednakże, prowadzimy transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz