Wskaźniki GRI:

Rys. Struktura ładu korporacyjnego w KGHM Polska Miedź S.A.

* Treść dokumentu ”Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” jest dostępna na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz