W 2017 r. wydobyliśmy 31,2 mln ton urobku w wadze suchej o 0,8 mln ton mniej niż w roku 2016 r. Spadek wydobycia wynika z ograniczenia pracy w dniach wolnych z powodu niższego niż planowano przerobu koncentratów w HM Głogów I i optymalizacji zapasów koncentratów w hutach miedzi.

Średnia zawartość miedzi w wydobytym urobku wyniosła 1,5 proc. i była na podobnym poziomie co w roku 2016. W przypadku srebra w urobku, zawartość kształtowała się na wyższym o 3 proc. poziomie i wyniosła 47,8 g/t. 

W konsekwencji ilość miedzi w wydobytym urobku była niższa niż w 2016 r. o 13,2 tys. ton Cu i wyniosła 466,8 tys. ton. Wolumen srebra w urobku zwiększył się o 8 ton i wyniósł 1 490 ton. 

W 2017 r. w naszych zakładach przerobiono 31,5 mln ton urobku w wadze suchej (o 246 tys. ton mniej w stosunku do 2016 r.). Mniejsze wydobycie urobku w oddziałach górniczych wpłynęło bezpośrednio na ilość miedzi w koncentracie która wyniosła 419,3 tys. ton.

Produkcja koncentratu w wadze suchej zmniejszyła się w stosunku do wykonanej w 2016 r. o 33 tys. t (spadek z 1 866 tys. t do 1 833 tys. t). Ilość srebra w koncentracie była wyższa od wykonanej w 2016 r. o 25 t (wzrost z 1 265 t do 1 290 t).

Wskaźniki GRI:

Produkcja górnicza KGHM Polska Miedź S.A.


j.m.20172016Zmiana (proc.)
Wydobycie urobku (waga wilgotna)mln t32,832,6+0,6
Wydobycie urobku (waga sucha)mln t31,232,0(2,5)
Zawartość miedzi w urobkuproc.1,501,50-
Ilość miedzi w urobkutys. t466,8480,0(2,8)
Zawartość srebra w urobkug/t47,846,3+3,1
Ilość srebra w urobkut1 4901 482+0,5
Produkcja koncentratu (waga sucha)tys. t1 8331 866(1,8)
Ilość miedzi w koncentracietys. t419,3424,3(1,2)
Ilość srebra w koncentraciet1 2901 265+2,0
Wskaźniki GRI:

Produkcja hutnicza

Produkcja miedzi elektrolitycznej w stosunku do roku 2016 zmniejszyła się o 13,6 tys. t, tj. 2,5%. Mniejsza produkcja miedzi elektrolitycznej wynika z dochodzenia do pełnych mocy produkcyjnych HM Głogów I oraz awarii kotła odzysknicowego w dniu 3 października 2017 r. (30 października 2017 r. uruchomiono ciąg produkcyjny HM Głogów I). Uzupełnienie wsadu własnego obcym w postaci złomów, miedzi blister oraz importowanego koncentratu, pozwoliło na efektywne wykorzystanie istniejących zdolności technologicznych. Produkcja pozostałych produktów hutniczych (srebro, walcówka, drut OFE oraz wlewki) jest pochodną skali produkcji miedzi elektrolitycznej i zależy od rodzaju stosowanych surowców a przede wszystkim od zapotrzebowania na rynku. W stosunku do 2016 r. produkcja złota metalicznego uległa zwiększeniu o 3,5 tys. troz, tj. 3% i osiągnęła po raz pierwszy w historii KGHM Polska Miedź S.A. wolumen 117,3 tys. troz. Srebra metalicznego wyprodukowano o 27 t więcej, zamykając roczny wynik na poziomie 1 218 t.

Produkcja hutnicza KGHM Polska Miedź S.A.
 j.m.20172016Zmiana (proc.)
Miedź elektrolityczna, w tym:tys. t522,0535,6(2,5)
- produkcja ze wsadów własnychmln t358,9376,0(4,5)
- produkcja ze wsadów obcychtys. t.148,0159,6(7,3)
- produkcja z przerobutys. t15,1-×
Walcówka, drut OFE i CuAgtys. t257,9267,4(3,6)
Wlewki okrągłetys. t13,713,0+5,4
Srebro metalicznetys. t1 2181 191+2,3
Złoto metalicznetys. troz117,3113,8+3,1
Ołów rafinowanytys. t30,030,1(0,3)

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017

Pobierz